Chính sách bảo mật

Xin hãy xem kỹ các chính sách bảo mật của AnimalWorld.vn dưới đây để biết rõ về cách chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân và cách chúng tôi bảo vệ những dữ liệu đó như thế nào.

Giới Thiệu

Tại AnimalWorld.vn, người dùng luôn luôn được tôn trọng và được bảo vệ quyền riêng tư. Khi đến với trang web của chúng tôi hãy vui lòng bỏ chút ít thời gian đọc qua các quy định sử dụng của chúng tôi để phần nào hiểu hơn về các hành động được phép và không được phép tại trang AnimalWorld.vn.

Thu thập dữ liệu

Khi bạn đăng kí tài khoảng bằng thông tin cá nhân với mục đích nhận các bản tin từ AnimalWorld.vn. Bạn phải cung cấp thông tin chính xác như tên, số điện thoại, emaill,… Như vậy chúng tôi mới có thể cung cấp bản tin tới chính xác đầy đủ nhất. Nhờ vào đó mà chúng tôi cải thiện được dịch vụ tốt hơn.

Khi nào thì thông tin được thu thập

AnimalWorld.vn chỉ thu thập thông tin cá nhân khi người dùng đăng kí nhận thông báo từ chúng tôi. Không còn bất cứ hình thức thu thập thông tin nào khác.

Thông tin được lưu trữ bao lâu

Khi bạn đã đăng kí nhận bản tin từ chúng tôi, khi đó theo định kỳ bạn sẽ nhận thông báo. Nếu như một ngày bạn không còn muốn nhận thông tin từ chúng tôi nữa thì bạn có quyền dừng nhận thông tin. Lúc này chúng tôi sẽ hủy nhũng thông tin cá nhân đã lưu của bạn.

Bên thứ ba

Trên trang AnimalWorld.vn sẽ có những đường link dẫn đến bên thứ ba. Nếu phù hợp với nhu cầu bạn có thể click vào hoặc bạn cảm thấy bên thứ ba không an toàn thì bạn có thể bỏ qua.

Nếu bạn click vào bên thứ ba, bên đó sẽ có những điều khoảng và chính sách khác với AnimalWorld.vn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm mà những điều bên thứ ba cung cấp.

Các chương trình liên kết

Trang trang AnimalWorld.vn, chúng tôi cung cấp các dịch vu hay các sản phẩm khuyến mãi phù hợp của bên thứ ba. Lưu ý những chính sách và điều khoảng của bên thứ ba không giống với Animalworld.vn, vì vậy chúng tôi sẽ không có trách nhiệm đối với các nội dung của các trang liên kết.