Blog Chó Động Vật Cảnh

Tuổi Thọ Của Chó Là Bao Lâu | Làm Thế Nào Giúp Chó Của Bạn Sống Lâu Hơn?

Khi biết con chó của bạn bao nhiêu tuổi, việc tính toán “số năm của chó” không còn cắt giảm được nữa—các nghiên cứu cho thấy tuổi thọ của một con chó có thể thay đổi đáng kể tùy theo giống và kích thước, và có những yếu tố khác đang diễn ra mà chúng […]